Skip Navigation Links    
حوزه ریاست موسسه آموزش عالی مارلیک به عنوان بالاترین واحد ستادی، مسئولیت هماهنگی بخش اعظم فعالیت های اداری، آموزشی و پژوهشی موسسه را به عهده دارد. این حوزه از چهار زیر مجموعه شامل قائم مقام، معاون آموزشی و دانشجوئی و تحصیلات تکمیلی، معاون اداری و مالی، معاون پژوهشی، مدیر حراست و مدیر فرهنگی و روابط عمومی تشکیل شده است. 

مهم ترین فعالیت های حوزه ریاست:

  1. نظارت بر کلیه فعالیت های اداری، آموزشی، پژوهشی و فرهنگی
  2. انجام امور حقوقی و دفاع از پرونده های دانشگاه در محاکم قضایی
  3. ارجاع امور مربوط به حوزه معاونت ها
  4. پیگیری کلیه موارد ارجاعی از جانب ریاست موسسه
  5. برگزاری جلسات هیات امناء و پیگیری مصوبات آن
  6. برگزاری جلسات ستادی و پیگیری مصوبات آن
  7. برگزاری مصاحبه های مطبوعاتی و فعالیت های رسانه ای                                                    
  8. پیگیری امور مربوط به موسسه در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و نیز دانشگاه منتخب استان


رئیس پیشین موسسه:

دکتر سید مهدی موسوی کوهپر سرپرست موسسه- از  بهمن ماه 1384 تا بهمن ماه 1389

پیام تسلیت ریاست دانشگاه به مناسبت درگذشت نابهنگام استاد کاظم پور
     
 
مازندران - نوشهر - خیابان
 شهید عمادالدین کریمی
 بن بست پاسارگاد
 کد پستی :

 46678-54651 
 تلفن :
 01152321986
 فکس :
 01152322004
 پست الکترونیک :
 info@marlik.ac.ir
Skip Navigation Links